Prof. Dr. Serra SENCER
page-title-bg

SSS

Beyin anevrizması tedavisinde girişimsel kapalı yöntemin önemi hastanın kafatasının açılmaması ve hastanede kalış süresinin cerrahi ameliyata göre daha kısa oluşudur. Anevrizma anjiyo yoluyla damar içinden girilerek ileri teknoloji kullanılan anjiyografi cihazı ve baloncuk tıkama materyalleri vasıtasıyla tıkanır. Hasta üzerinde herhangi bir kesi ya da dikiş bulunmaz. Yalnızca kasık ya da el bileğindeki küçücük bir iğne deliğinden anevrizma kapatılır.

Anevrizmanın hangi yöntemle tedavi edileceği kararı büyük önem taşımaktadır. Bu kararın verilmesinde en çağdaş ve doğru yöntem; açık ameliyatı yapacak beyin cerrahı, kapalı tedaviyi yapacak olan nöroradyoloji uzmanı ve hasta veya hasta yakınının birlikte karar vermesidir.

Koil, anevrizmanın içini doldurmak için kullanılan ve genellikle platinden yapılmış bir çeşit teldir. Koil olarak adlandırılan tel sarmalın kateter içerisinden ilerletilerek anevrizmaya kadar ulaşması ve tamamının anevrizma içinde bırakılabilmesi için, başka bir telin (aynı kalınlıkta) ucuna tutturulmuş olması gerekmektedir. Anevrizmaya ulaşmak için kasıktan damar içerisine girerek kullanılan kateterin boyunun 1 metreden uzun olduğu düşünüldüğünde bu telin gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır.

Halk arasında damar sertliği olarak bilinen sistemik bir hastalıktır. Vücuttaki bütün damarları tutabilmektedir. Ancak en çok tuttuğu damar kalp damarları yani koroner arter damarlardır. Ardından sırasıyla boyun şah damarları, beyin ve diz damarları olmak üzere devam eder. Böbrek damarları tutulumu ise çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Ateroskleroz, aterom plaklarından oluşan bir damar rahatsızlığıdır. Aterom plakları yağlı cisimciklerin oluşturduğu yani kolesterol adı verilen kan lipit düzeylerinin belirlediği bir hastalık şeklidir. Bunun oluşmasına neden olan birçok faktör vardır.

Beyin krizi (inme) sırasında aşağıdaki şikayetlerden bir veya birkaçı görülebilir; *Kol, bacak veya vücudun yarısında uyuşma veya karıncalanma *Kol, bacak veya vücudun yarısında kısmı veya tam kuvvet kaybı *Yüz yarısında karıncalanma, uyuşma *Kelime bulup söyleyememe *Konuşmanın peltekleşmesi *Konuşamama veya konuşma güçlüğü *Kelimeleri bulup söyleyememe *Konuşulanları anlayamama *Tek gözde ani görme kaybı *Çift görme *Baş dönmesi ve dengesizlik *Başağrısı

Çoğu beyin anevrizması yalnızca patladığı zaman belirgin semptomlara neden olur. Bu durum hastalar için endişe vericidir. Çünkü anevrizmanın patlaması ciddi risklere yol açar. Bu şekilde patlayan anevrizmalar "rüptüre anevrizma" olarak adlandırılır ve başlıca belirtileri; Ani şekilde ortaya çıkan ve çok şiddetli baş ağrısı, Mide bulantısı ve bunu takip eden kusma, Boyun tutulması, Bulanık veya çift görme, Güneş ışığına veya diğer ışıklara duyarlılık, Göz kapaklarının sarkması, Bilinç kaybıdır.

Kalp damarlarında olduğu gibi şah damarları ve beyin damarlarında da damar sertliğine bağlı darlıklar oluşabilir. Bu darlıkların ilerlemesi geçici ya da kalıcı felç durumunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Tedavi sırasında yapılan işlem damarın içinden gidilerek dar olan kesimin geçilmesi, balon ve stent denilen tel kafesler ile darlığın genişletilmesi esasına dayanmaktadır.