Prof. Dr. Serra SENCER
page-title-bg

Kol'in Görevi Nedir?

Kol'in Görevi Nedir?

Koil, anevrizmanın içini doldurmak için kullanılan ve genellikle platinden yapılmış bir çeşit teldir. Koil olarak adlandırılan tel sarmalın kateter içerisinden ilerletilerek anevrizmaya kadar ulaşması ve tamamının anevrizma içinde bırakılabilmesi için, başka bir telin (aynı kalınlıkta) ucuna tutturulmuş olması gerekmektedir. Anevrizmaya ulaşmak için kasıktan damar içerisine girerek kullanılan kateterin boyunun 1 metreden uzun olduğu düşünüldüğünde bu telin gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır.0530 642 20 75 numaralı telefondan muayene randevusu ve daha fazla bilgi için ulaşabilirsiniz.